Lääneranna valla uudised ja teated

Mihkli II uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu avalik arutelu

E&A Transport OÜ taotleb Keskkonnaametilt luba maavara geoloogilise uuringu läbiviimiseks Mihkli II uuringuruumis, mis asub Lääneranna vallas Mihkli külas. Taotletav Mihkli II uuringuruum paikneb Mihkli külas Vanasauna kinnistul (katastritunnus 33403:001:0225). Uuringu eesmärk on dolokivi, võimalik kasutusala dolokivi killustik, tarbevaru uuring. Uuringu käigus rajataks kuni 18 puurauku sügavusega kuni 15 m. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 46,14 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Keskkonnaamet edastas 09.01.2019. a Lääneranna vallale maapõueseaduse § 27 lõike 7 kohase arvamuse andmiseks Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab enne kohaliku omavalitsuse volikogu motiveeritud arvamuse andmist Mihkli II uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu loa osas avaliku arutelu, kuhu on oodatud kõik huvitatud isikud, samuti uuringu loa taotleja ja Keskkonnaameti ning Muinsuskaitseameti esindajad.

Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu avaliku arutelu toimub Mihkli pastoraadimajas 8. märtsil 2019. a kell 17:00.

Uuringuloa taotlus ja arvamuse küsimine uuringu loa otsuse eelnõu kohta