Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 18. aprillil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. aprillil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Päevakorra projekt:

 1. Kohtumine Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskonna esindajatega
 2. Lääneranna vallale kuuluva Helmküla tee kinnisasja koormamine reaalservituudiga Põlde kinnisasja kasuks
 3. Lääneranna vallale kuuluva Naissoo tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
 4. Lääneranna vallale kuuluvate kinnisasjade Vana-Matsi tee ja Varemurru tee koormamine isikliku kasutusõigusega Eest Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
 5. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Katse, Ruta, Sookatse)
 6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Vana-Siimu)
 7. Lääneranna valla heakorraeeskiri
 8. Lääneranna valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu" juhendi kinnitamine
 9. Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks
 10. Männimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 11. Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu kehtestamine
 12. Vallavara võõrandamine
 13. Lääneranna Vallavolikogu maaelukomisjoni koosseisu kinnitamine
 14. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks