Lääneranna valla uudised ja teated

Valminud on Varbla piirkonna mürakaart

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2017. aasta novembris atmosfääriõhu kaitse programmist endise Varbla valla mürakaardi koostamist 7263 euroga. Projekti kogumaksumus on 8280 eurot. Mürakaardi koostajaks oli Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. 

Mürakaart koostati Mäli ja Tamba tuuleparkide  ning nende lähialade kohta.

Mürakaardi koostamiseks viidi läbi 7-päevased mõõtmised viies mõõtmispunktis elamualade lähedal: Ilvese ja Laine talu Tamba külas, Kaasiku talu Varbla külas, Kalda ja Kirikumõisa talu Helmkülas. Mõõtmiste eesmärk oli reaalse olukorra kohta lisainfo saamine ning arvutuslike müratasemete põhimõttelise usaldusväärsuse kontrollimine.

Mürakaart koostati olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele ning see kajastab kogu keskkonnamüra, st tuuleparkide ja teiste müraallikate koosmõju. Tulemustest selgub, et õuealadel müra piirväärtuse ületust ei tuvastatud. Arvestades ainult tuuleparkide müra, jääb aasta keskmise tuule kiiruse juures päevane ja öine hinnatud müratase elamute ja ühiskondlike hoonete juures allapoole 45 dB ehk allapoole müra piirväärtust.

Lisaks koostati mürakaardid halvima võimaliku olukorra jaoks ehk kui tuule kiirus on 8 m/s ja enam. Sellise tuulekiiruse juures hakkavad tuuliku helisid üldjuhul varjama tuule tekitatud helid. Halvima olukorra mürakaardil kajastatu ei ole pidev olukord ning sõltub ilmastikust ja on seega prognoosimatu. Halvimat olukorda saab võrrelda maksimaalse lubatud tööstusmüra tasemega olemasolevatel aladel, mis ei tohi ületada elamualadel kehtestatud taset rohkem kui 10 dBA ehk päeval 70 dB ja öösel 55 dB. Halvima olukorra kaart koostati vaid kindla tuulekiirusega ajahetke kohta, mille alusel on Mäli tuulepargi lähimate elamute juures müratasemed 40–45 dB ning Tamba tuulepargi lähimate elamute juures 45–50 dB. Arvestades tuuleparkide müra suhtelist häirivust ja müra kaardistamise tulemusi, võib eeldada, et vähemalt osad piirkonna elanikud tunnevad end tuuleparkide mürast häirituna.

Mürakaardi tulemustega saab tutvuda Lääneranna valla veebilehel.