Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 16. jaanuaril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. jaanuaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla 2020. aasta eelarve II lugemine
  2. Lääneranna Muuseumide põhimäärus
  3. Sundvalduse seadmine Rumba külas Tuha kinnisasjal ja tee avalikuks kasutamiseks määramine
  4. Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord
  5. Lääneranna valla teenetemärgi andmine
  6. Osalemine Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga uue hoone rajamise rahastamisel