Lääneranna valla uudised ja teated

Kodutoetus lasterikastele peredele

KredEx avab 16.03.2020  lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020.

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada sealseid kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Taotlemise tingimused, toetatavad tegevused, toetuse määrad, nõuded taotlejale ja taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad KredExi veebilehelt. Vormid lisatakse veebilehele 16.03.2020.

Taotlust saab esitada alates 16.03.2020 KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressile toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab esitada ka posti teel aadressile „Kodutoetus", SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn.

Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduriga: Kersti Saar, tel 667 4109; Anu Holmberg, tel 667 4110; Aire Oolup, tel 667 4120.
Kodutoetuse e-posti aadress on toetused@kredex.ee.

KREDEX