Lääneranna valla uudised ja teated

Lihula vallamaja ajutiselt kodanikke vastu ei võta

Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamaja koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks 23. novembrist 2020 ajutiselt kodanikke vastu ei võta.

Kodanikke teenindame telefoni 472 4630 teel ja elektrooniliste kanalite kaudu. Pabertaotlusi on võimalik jätta Lihula vallamaja peaukse juures olevasse postkasti.

Teenistujate kontaktid on leitavad Lääneranna valla veebilehelt www.laanerannavald.ee/teenistujad.

  • Vallamaja ja teeninduskeskuste välisuksed on lahti
  • Lihula vallamaja koridoris ja teeninduskeskustes on kodanikele paigaldatud eraldi lauad avalduste kirjutamiseks ja reklaamalused erinevate avalduste blankettidega