Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Jäätmevedaja vahetumine Hanila ja Lihula piirkonnas

Endiste Hanila ja Lihula valdade piirkonnas seni olmejäätmeid vedanud Eesti Keskkonnateenused AS-i olmejäätmete veo ainuõigus lõpeb 31. mail 2018.

Alates 01.06.2018 hakkab Hanila ja Lihula piirkonnas olmejäätmete vedu teostama Ragn-Sells AS.

Tõstamaa vald kuulutas 21.02.2017-17.04.2017 välja Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Hanila ja Lihula piirkonnas korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks hanke. Hankes osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus AS Ragn-Sells, kes Tõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas ka varem korraldatud jäätmeveo teenust osutas. Tõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas hakkasid uued hinnad kehtima 01.09.2017. Hanilas ja Lihulas hakkab uus teenusepakkuja jäätmevedu korraldama alates 01.06.2018. Vedajale anti nimetatud piirkonnas teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõpeb 31.08.2022.

Lihulas ja Hanilas toob hange tarbijale kaasa 13-20% madalama hinna. Suuremate konteinerite puhul väheneb hind isegi veelgi rohkem. Tõuseb vaid 370l konteineri hind 6%.

Alates 1. juunist 2018 ei kasutata jäätmemahutina 30 liitrist kilekotti.

Ragn-Sells AS saadab jäätmevaldajatele enne jäätmeveo algust jäätmeveolepingu ning sinna juurde kuuluva lepingu lisa, hinnakirja ja veograafiku.

Vedaja vahetumisel võib tekkida olukord, kus kahe tühjenduse vahele jääb kas liiga lühike või liiga pikk periood (nn ülemineku periood). Sellisel juhul võtke ühendust Ragn-Sells AS-i klienditeenindusega, et leida sobiv lahendus.

Olmejäätmete korraldatud veoga liitumine on kõikidele kinnistutele KOHUSTUSLIK. Erandina antakse ajutist vabastust neile kinnistuomanikele, kes on tõendanud, et kinnistut ei kasutata.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:

Ragn-Sells AS klienditeenindus
Piirkondlik kontor Lille 4-214, Pärnu, E-R 8.00-17.00
Infotelefon 606 0439
e-post parnu@ragnsells.com
Veebileht www.ragnsells.ee

Lääneranna Vallavalitsus
Telefon 477 2732
e-post maia.leola@laaneranna.ee
Veebileht www.laanerannavald.ee