Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaloa muutmise taotluse teade (OÜ Forek)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

Keskkonnaamet esitas 12.01.2023 OÜ Forek keskkonnaloa muutmise taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Ettevõttele on antud keskkonnaluba nr KMIN-112 maavara kaevandamiseks aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Koonga küla, Kaevanduse (katastritunnus 43001:001:0184). Ettevõte taotleb keskkonnaloasse vee erikasutuse osa lisamist, kuna taotluse kohaselt on kevadine veetase karjääris oluliselt kõrgem, kui esialgselt prognoositi.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-122186