Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnamõju hindamise algatamise teade (Virtsu sadam)

Lääneranna Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 alusel.

Lääneranna Vallavalitsus otsustajana teatab, et on algatanud 18.10.2023 korraldusega nr 547 Virtsu sadama sadamakai ja kaldarambi rekonstrueerimise, väikelaevasadama laiendamise ja sadama akvatooriumis hooldussüvendustööde keskkonnamõju hindamisehindamise (KMH).

AS Saarte Liinid kavandab Virtsu sadamas (Virtsu alevik, Tallinna mnt 1 // Virtsu sadam, katastritunnus 19502:004:0032) järgmisi töid:

  • kai nr 1 pikendamine ja kaiseina remont;
  • kai nr 6 ümberehitamine ja laiendamine ning süvendustööd uue parvlaeva vastuvõtmiseks ja väikesaartega ühenduse tagamiseks;
  • kai nr 3 lammutamine tagamaks parvlaevade sujuvam sildumine kai nr 4 ääres;
  • olemasoleva väikelaevasadama laiendamine;
  • hooldussüvendustööd kogu sadama akvatooriumi ulatuses 10-aastase perioodi jooksul.

KMH algatati KMH algatati kuna merepõhja süvendamine ning tahkete ainete uputamine merre alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit on olulise keskkonnamõjuga tegevused (KeHJS § 6 lõike 1 punktid 17 ja 171). Sellisel juhul algatatakse KMH ilma selle vajadust põhjendamata (KeHJS § 11 lõige 3).

Kavandataval tegevusel eeldatavalt piiriülene mõju puudub. Keskkonnamõju hindamise menetlusi ei liideta. Keskkonnauuringute vajadus selgitatakse KMH programmi käigus.

Arendaja on AS Saarte Liinid (registrikood: 10216057) , kontaktandmed: Rohu 5 Kuressaare 93819, e-post: info@saarteliinid.ee, telefon: +372 4530140. Otsustaja on Lääneranna Vallavalitsus (kontaktisik Margus Källe, e-post margus.kalle@laanerannavald.ee, telefon +372 56655521).