Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada 1. juuliks 2018.

Lääneranna Vallavolikogu lõpetas 15.02.2018 otsusega nr 40 Mereäärse küla Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu menetluse ning tunnistas kehtetuks Varbla Vallavolikogu 25.05.2011 otsuse nr 20 "Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla dokumendiregistris