Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondlik voor

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Pärnu maakonnas on alates 2018. aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL).

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejateks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajateks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidava kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 14. september 2018.
Taotluste esitamise tähtpäev on 16. oktoober 2018 kell 16.30.

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 16. november 2018 kuni 01. oktoober 2019.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile pol@pol.parnumaa.ee , märksõna: TUR18 toetusvoor.

Täiendav info taotlusvooru kohta on leitav Pärnumaa Omavalitsuste Liidu veebilehelt.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit