Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru saab taotlusi esitada kuni 1.oktoobri kella 16.30ni.

KOP programmi kaudu toetatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Täiendav info ja taotlusvormid on leitavad Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse veebilehelt.

PEAK