Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna valla heakorrakonkurss ''Kaunis Kodu''

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja valla esimese heakorrakonkursi "Kaunis Kodu", mille eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid, et aidata seeläbi kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elukohaks muutmisele.

Kandidaate võivad konkursile esitada kõik isikud. Ettepanekud Lääneranna Vallavalitsusele palume esitada hiljemalt 20. maiks 2019 elektrooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee või kirjalikult posti teel aadressile Jaama tn 1, Lihula 90302.
Vabas vormis avaldus peab sisaldama kinnistu nime ja aadressi, omaniku nime ja kontaktandmeid.

Konkurss toimub neljas kategoorias:
  • elamud tiheasustuses
  • maakodud
  • kortermajad
  • sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid

Hindamiskomisjon lähtub heakorrakonkursi juhendist ja arvestab kinnistu üldist heakorda, haljastust, väikevormide sobivust ümbritsevasse keskkonda ning terviklikku ruumimõju. Hinnatakse stiilsust, originaalsust, leidlikkust ning koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskust.

Konkursi hindamiskomisjon tutvub kinnistutega mai lõpus ja juuni alguses ning vormistab ülevaatuse tulemused protokollina ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks. Tulemused avaldatakse Lääneranna Teatajas ning Lääneranna valla veebilehel www.laanerannavald.ee.

Konkursi iga kategooria võitjaid autasustatakse tänukirjaga ja vastavasisulise tunnustahvli või meenega.

 

Lisateave konkursi kohta: 
Maia Leola
keskkonna- ja arendusspetsialist
tel 4772732