Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna valla sümboolika rahvahääletus on alanud

Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla Vallavalitsused kuulutavad välja kahe kõrgeima hinnangu saanud Lääneranna valla sümboolika konkursile edastatud kavandite osas rahva arvamuse väljaselgitamise.

Käesoleva aasta juunis kuulutasid Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla Vallavalitsused välja konkursi antud valdade ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika leidmiseks.
Konkursile saabus kokku 54 tööd, mida hindas Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade esindajatest koosnev 8-liikmeline komisjon.

Hindamise tulemusel valiti välja viis tööd, mis edastati arvamuse saamiseks Riigikantseleile.
Vastavalt Riigikantselei poolt saadud hinnangule vastasid osaliselt heraldikanõuetele kaks tööd: mõlemad autorid viisid tööd vastavusse Riigikantselei poolt saadud ettepanekutele.

Lääneranna valla sümboolika konkursi võitja väljaselgitamiseks viiakse läbi rahvahääletus, millest saavad osa võtta kõik Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade elanikud. Hääletamisele seatakse üles kaks kõrgeima hinnangu saanud ning Riigikantselei poolt heakskiidu saanud kavandit.

Rahvahääletus toimub elektrooniliselt ning seda VOLIS keskkonnas. Hääletamiseks vajutage SIIA Hääletada saab 3. detsembri hilisõhtuni.