Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna valla üldplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018. a otsusega nr 90 Lääneranna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneering koostatakse kogu valla kohta ning selle eesmärgiks on Lääneranna valla tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike ettepanekuid ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist. Isikutel, kes soovivad valla üldplaneeringu menetlemise etappidest individuaalselt teada saada, palume saata Lääneranna valla planeeringuspetsialistile (anna.palusalu@laaneranna.ee) oma e-posti aadress.

Vallavolikogu üldplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris ning tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).