Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja koosseis

Vabariigi Valitsuse 12.01.2017. a määrusega nr 10 moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks on Lääneranna vald. Ühinemisleping jõustub 15.10.2017.a Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


Valla valimiskomisjoni ülesanne on registreerida nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

Komisjoni asukoht: 

Lihula Vallavalitsuse hoone aadressil Jaama 1, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond. Valimiskomisjoni asukoht määrati Lihula Vallavalitsuse 04.07.2017 korraldusega nr 193.

Komisjoni koosseis: 

  • Merike Ehasalu
  • Katri Pruul
  • Ingrid Tiido
  • Cariina Pähk
  • Katrin Lehtpuu
  • Õnneli Varend
  • Lea Õismaa
  • Juta Noor (asendusliige)
  • Maia Leola (asendusliige)

Lihula Vallavolikogu 08.06.2017 otsus nr 17 "Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine"