Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavalitsus võtab alates 01.01.2019 tööle järelvalvespetsialisti ja varahalduri

Järelvalvespetsialisti tööülesanneteks on järelevalve teostamine Lääneranna vallas keskkonna-, jäätmekäitlus-, heakorra- ja ehitusalaste õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele ning vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja pädevusse kuuluvate väärtegude menetlemine Lääneranna valla haldusterritooriumil toimepandud rikkumiste osas.

Nõuded kandidaadile

 • Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 1 aasta
 • Minimaalne haridustase: kutseharidus keskharidusega
 • Arvutioskus: kesktase
 • Muud nõuded: iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; avaliku sektori tegevust reguleeriva seadusandluse väga hea tundmine; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris ja dokumendihaldussüsteemi DELTA tundmine
Omalt poolt pakume
 • Vastutusrikast tööd kiirelt arenevas omavalitsuses
 • Võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse
 • Mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • Enesetäiendamise võimalusi
 • Konkurentsivõimelist palka

Kandideerimise info

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 13. detsembriks 2018 e-posti teel vallavalitsus@laaneranna.ee.Varahalduri ametikoha eesmärk on tagada vallavalitsuse valitsemisel oleva vara heaperemehelik majandamine Lääneranna vallas.

Nõuded kandidaadile

 • Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 1 aasta
 • Minimaalne haridustase: rakenduskõrgharidus
 • Arvutioskus: kesktase
 • Muud nõuded: iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; avaliku sektori tegevust reguleeriva seadusandluse väga hea tundmine; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris ja dokumendihaldussüsteemi DELTA tundmine

Omalt poolt pakume

 • Vastutusrikast tööd kiirelt arenevas omavalitsuses
 • Võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse
 • Mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • Enesetäiendamise võimalusi
 • Konkurentsivõimelist palka

Kandideerimise info

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 13. detsembriks 2018 e-posti teel vallavalitsus@laaneranna.ee.