Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 09.11.2017

Lääneranna Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017. a kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

1. Lääneranna vallavanema valimine - otsuse eelnõu nr 2/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

2. Lihula valla põhimääruse muutmine - määruse eelnõu nr 1/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

3.  Lääneranna Vallavolikogu komisjonide moodustamine - otsuse eelnõu nr 3/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

4. Lääneranna Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – otsuse eelnõu nr 4/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

5. Revisjonikomisjoni koosseisu valimine - otsuse eelnõu nr 5/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

6. Vallavolikogu esimehele, liikmetele, volikogu alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord- määruse eelnõu nr 2/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

7.  Lääneranna vallavanemale töötasu ja hüvitise määramine - otsuse eelnõu nr 6/2017 
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

8. Vallavanema tööülesannete täitmiseks vajaliku sõiduki kasutamisega seotud kulude tasumine - otsuse eelnõu nr 7/2017 
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

9. Informatsiooni ärakuulamine elektrienergia ostmise kohta Lääneranna endistele Hanila, Lihula ja Varbla osadele 2018. aastaks
Ettekandja vallavanem Varje Ojala-Toos