Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 10. detsembril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. detsembril 2020. a kell 14.00 algusega kell 14.00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna Vallavolikogu esimehe valimine
 2. Lääneranna Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
 3. Lääneranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine
 4. Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 13 „Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord" muutmine
 5. Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus (II lugemine)
 6. Lihula Lasteaia põhimäärus (II lugemine)
 7. Lihula Kultuurikeskuse põhimäärus (II lugemine)
 8. Lõpe Klubi põhimäärus (II lugemine)
 9. Kõmsi Rahvamaja põhimäärus (II lugemine)
 10. Vatla Rahvamaja põhimäärus (II lugemine)
 11. Varbla Rahvamaja põhimäärus (II lugemine)
 12. Lääneranna valla 2021. aasta eelarve kinnitamine (I lugemine)
 13. Lääneranna valla kaevetööde eeskiri
 14. Revisjonikomisjoni 2020. aasta tegevusaruanne