Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 11. juunil 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. juunil 2020. a algusega kell 14.00  Koonga Koolis (aadressil Valla/4, Koonga küla).

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Lääneranna valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
  3. Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025 vastuvõtmine
  4. Otsus ehitiste lammutamiseks
  5. Vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras
  6. Lihula Vallavolikogu 22.10.2002 otsuse nr 47 „Vaba maa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine" muutmine
  7. Lääneranna valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine
  8. Lääneranna valla haridusvõrgu arengukava eelnõu avalikule väljapanekule suunamine