Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 12. mail 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. mail 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Päevakorra projekt:

 1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Uue-Nilbi)
 2. Lihula Vallavalitsuse 03.05.2016 korraldusega nr 174 kehtestatud Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
 3. Huvitatu isiku kaasamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlusse
 4. Vatla Rahvamaja tegevuse lõpetamine
 5. Lihula Lasteaia arengukava kinnitamine
 6. Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 määruse nr 12 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine
 7. Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 määruse nr 13 "Sotsiaalteenuste osutamise kord" muutmine
 8. Lääneranna valla kalmistute kasutamise eeskiri
 9. Kaubanduse korraldamine avalikult kasutataval maa-alal
 10. Erateedele kruusa eraldamise kord
 11. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded 
 12. Informatsioon Vanalinna MTÜ taotluse kohta