Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. veebruaril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2020. a algusega kell 14:00 Lihula vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord
 2. Lääneranna valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine
 3. Vallavara võõrandamine
 4. Lääneranna valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
 5. Lääneranna valla kalmistute registri põhimäärus
 6. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Lääneranna Vallavalitsusele
 7. Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise algatamine aastateks 2020-2032
 8. Lääneranna vallale kuuluvate kinnistute Valuste tee L2 ja Valuste tee L5 koormamine isikliku kasutusõigusega Aktsiaseltsi Uninaks kasuks
 9. Lääneranna Noortekeskuse liitumine MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega
 10. Vallavolikogu esimehe lähetusse suunamine
 11. Lääneranna valla aukodaniku nimetuse omistamine
 12. Määruste kehtetuks tunnistamine
 13. Lääneranna Noortevolikogu tegevusaruanne
 14. Muud küsimused