Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 14.12.2017

Lääneranna Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 14. detsembril 2017. a kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

1. Seisukoha võtmine E-riigi Akadeemia poolt koostatud dokumendi „Ettepanekud avatud valitsemiseks Lääneranna vallas" osas
Ettekandja E-riigi Akadeemia vanemekspert Liia Hänni

2. Vallavanema asetäitja kinnitamine  otsuse eelnõu nr 20/2017
Ettekandja vallavanem Mikk Pikkmets

3. MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit liikmeks astumine. Esindajate ja nende asendusliikmete delegeerimine Eesti Linnade ja Valdade üldkogusse ja volikogusse  otsuse eelnõu nr 21/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

4. MTÜ Pärnumaa Omavalitsuse Liit liikmeks astumine. Esindajate ja nende asendusliikmete delegeerimine Pärnumaa Omavalitsuse Liidu üldkogusse  otsuse eelnõu nr 22/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit  otsuse eelnõu nr 23/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

6. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017.a otsuse nr 5 „Revisjonikomisjoni koosseisu valimine" muutmine  otsuse eelnõu nr 24/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

7. Lihula Vallavolikogu 08.06.2017. a otsuse nr 15 „Lihula valla kohalike teede nimekirja muutmine. Eratee avaliku kasutamise määramine" muutmine  otsuse eelnõu nr 25/2017
Ettekandja Lihula Vallavalitsuse majandusjuht Rein Kruusmaa
Kaasettekandja eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Margit Merila

8. Vallavara võõrandamine  otsuse eelnõu nr 26/2017
Ettekandja Lihula Vallavalitsuse majandusjuht Rein Kruusmaa
Kaasettekandja eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Margit Merila

9. Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine  määruse eelnõu nr 7/2017
Ettekandja vallavanem Mikk Pikkmets
Kaasettekandjad: maaelukomisjoni esimees Mardo Leiumaa; eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Margit Merila; kultuurikomisjoni esimees Jüri Mõniste; haridus- ja noorsootöö komisjoni esimees Janar Sõber; sotsiaalkomisjoni esimees Ain Saare.

10. Arvamuse andmine Vatla liivakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/319080 pikendamise taotluse ja tehtava otsuse kohta  otsuse eelnõu nr 27/2017 
Ettekandja Hanila Vallavalitsuse abivallavanem Martin Tee
Kaasettekandja: maaelukomisjoni esimees Mardo Leiumaa.

11. Arvamuse andmine Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK.LÄ-39029 pikendamise taotluse ja otsuse eelnõu kohta – otsuse eelnõu nr 28/2017 
Ettekandja Hanila Vallavalitsuse abivallavanem Martin Tee
Kaasettekandja: maaelukomisjoni esimees Mardo Leiumaa.

12. Arvamuse andmine Kaiste I kruusakarjääri korrastustingimiste kohta – otsuse eelnõu nr 29/2017
Ettekandja Varbla Vallavalitsuse arengu- ja keskkonnanõunik Anna Palusalu
Kaasettekandja: maaelukomisjoni esimees Mardo Leiumaa.

13. Hallatava asutuse asutamine – otsuse eelnõu nr 30/2017
Ettekandja Lihula Kultuurikeskuse direktor Tiina Lobja
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Jüri Mõniste

14. Lihula Muuseumi põhimäärus  määruse eelnõu nr 8/2017
Ettekandja Lihula Kultuurikeskuse direktor Tiina Lobja
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Jüri Mõniste

15. Varbla Hooldekodu tegevuse lõpetamine – otsuse eelnõu nr 31/2017
Ettekandja vallavanem Mikk Pikkmets
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Ain Saare

16. Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine – otsuse eelnõu nr 32/2017
Ettekandja Lihula Vallavalitsuse abivallavanem Margus Källe
Kaasettekandjad: sotsiaalkomisjoni esimees Ain Saare; eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Margit Merila

17. Meelis Malga esitatud vaide arutelu
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar
Kaasettekandjad: sotsiaalkomisjoni esimees Ain Saare; maaelukomisjoni esimees Mardo Leiumaa.

18. Informatsioonide ärakuulamine
18.1. Lääneranna valla ajalehe nime kinnitamine

Ettekandja vallavanem Mikk Pikkmets

18.2. Lääneranna vallale sümboolika leidmiseks korraldatud avaliku konkursi tulemustest teavitamine
Ettekandja vallavanem Mikk Pikkmets

18.3. Lääneranna valla põhimääruse projekti tutvustamine
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar