Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 15. veebruaril 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018. a algusega kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

1. Pärlselja laager kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine
2. Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
3. Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga valla üldplaneeringute ülevaatamine
4. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
5. Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
6. Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord
7. Rahalise kohustuse võtmine
8. Vallavara tasuta kasutusse andmine
9. Audiitori määramine
10. Lääneranna valla 2018. aasta eelarve II lugemine
11. Hallatava asutuse Lihula Kultuurikeskus põhimäärus
12. Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine
13. Vallavolikogu esimehe ja vallavanema tööülesannete täitmiseks vajaliku sõiduki kasutamisega seotud kulude tasumine
14. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
15. Vallavolikogu esimehe lähetusse suunamine
16. Lääneranna valla põhimäärus
17. Lääneranna Vallavolikogu töökord