Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 15. märtsil 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine
  2. Lääneranna vallale kuuluvate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega
  3. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine
  4. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
  5. Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsuse määramine ja toimingute tegemise õiguse delegeerimine
  6. Määruste kehtetuks tunnistamine
  7. Lääneranna Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
  8. Arupärimisele vastamine