Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 18. oktoobril 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. oktoobril 2018. a kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
  2. Lääneranna Muuseumide põhimäärus
  3. Lääneranna valla 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
  4. Lääneranna vallale kuuluva kinnisasja (Takare tee) koormamine isikliku kasutusõigusega Elering AS kasuks
  5. Vallavara kasutusse andmine
  6. Selgitustaotlusele vastamine
  7. Lääneranna Vallavalitsuse poolt Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatava pöördumise projekti tutvustamine.