Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 19. aprillil 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla hankekord
  2. Vallavara võõrandamine
  3. Arvamuse andmine Keskkonnaameti korralduse "Geoloogilise uuringu loa andmine Mihkli II uuringuruumis" eelnõule
  4. Lääneranna valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
  5. Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 "Lääneranna Vallavolikogu töökord" muutmine
  6. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017. a otsuse nr 5 „Revisjonikomisjoni koosseisu valimine" muutmine
  7. Pärnu Linnavolikogu pöördumine ühistranspordi korraldamise küsimuses
  8. Volikogu liikmele lähetuskulude hüvitamine
  9. Lääneranna Vallavalitsuse vastus fraktsiooni "Nelja Valla Ühisjõud" arupärimisele
  10. Informatsioon koostööprojekti kohta OÜ-ga Südamekodud