Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 20. detsembril 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018. a algusega kell 14:00 Varbla Puhkekülas.

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna valla põhimääruse muutmine
 2. Lääneranna valla lipu ja vapi kirjeldus ja kasutamise kord
 3. Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine
 4. Lääneranna valla 2019. aasta eelarve I lugemine
 5. Lääneranna Vallavolikogu 18.10.2018. a otsuse nr 101 „Vallavara kasutusse andmine" kehtetuks tunnistamine
 6. Vallavara kasutusse andmine
 7. Ootuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine kokkuleppel
 8. Lääneranna vallale kuuluvate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega Elering AS kasuks
 9. Vallavara tasuta kasutusse andmine
 10. Lääneranna valla tunnustuse avaldamise kord
 11. Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse asutamine
 12. Lääneranna Noortekeskuse põhimäärus
 13. Lihula Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine
 14. Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus
 15. Lääneranna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne
 16. Lääneranna Vallavolikogu poolt Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatava pöördumise projekt