Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 21. märtsil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna valla alus- ning üldharidusasutuste töötajate koosseisude kinnitamise alused
  2. Lääneranna vallale kuuluvate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega Elering AS kasuks
  3. Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
  4. Lääneranna Vallavolikogu 23. novembri 2017. a otsuse nr 10 „Lääneranna Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
  5. Vallavolikogu esimehe lähetusse suunamine
  6. Arupärimisele vastamine
  7. Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLISe kasutusele võtmise otsustamine