Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 23.11.2017

Lääneranna Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 23. novembril 2017. a kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

1. Lääneranna Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine   - otsuse eelnõu nr 8/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

2. Lääneranna Vallavolikogu kutluurikomisjoni koosseisu kinnitamine - otsuse eelnõu nr 9/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

3.  Lääneranna Vallavolikogu maaelukomisjoni koosseisu kinnitamine - otsuse eelnõu nr 10/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

4. Lääneranna Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine- otsuse eelnõu nr 11/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

5. Lääneranna Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine- otsuse eelnõu nr 12/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

6. Lääneranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine- otsuse eelnõu nr 13/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

7.  Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine- otsuse eelnõu nr 14/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

8. 2017. aastal Lääneranna Vallavolikogu esimehele ja vallavanemale töötasu ja hüvituste maksmine- otsuse eelnõu nr 15/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

9. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine - otsuse eelnõu nr 16/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

10. Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus – määruse eelnõu nr 3/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

11. Lääneranna valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine – otsuse eelnõu nr 17/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

12. Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend – määruse eelnõu nr 4/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

13. Lihula Vallavolikogu 29. septembri 2017.a määruse nr 17 „Sihtkapitali „Lihula valla laste ja noorte sihtkapital" moodustamise ja kasutamise kord" muutmine määruse eelnõu nr 5/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

14. Nõusolek laskepaiga rajamiseks – otsuse eelnõu nr 18/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

15. Lääneranna valla maamaksumäärad – määruse eelnõu nr 6/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar

16. Omaosaluse garanteerimine - otsuse eelnõu nr 19/2017
Ettekandja volikogu esimees Arno Peksar