Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 26. oktoobril 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2023. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Päevakorra projekt

  1. Tee tunnistamine kohalikuks teeks ja avalikuks kasutamiseks määramine
  2. Virtsu aleviku Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine
  3. Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
  4. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras II lugemine
  5. Varaliste kohustuste võtmine ja loa andmine halduslepingu sõlmimiseks
  6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras
  7. Rendilepingu pikendamine
  8. Lääneranna Vallavolikogu 18.10.2018 määruse nr 33 "Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine
  9. Sotsiaalkomisjoni ning haridus-, kultuuri- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine