Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 27. septembril 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

  1. Nõusoleku andmine aktsiaseltsi Matsalu Veevärk ja aktsiaseltsi Pärnu Vesi  ühinemisläbirääkimisteks
  2. Lääneranna vallale kuuluva kinnisasja (Matsi sadam) koormamine isikliku kasutusõigusega Easternlightestonia OÜ kasuks
  3. Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
  4. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine
  5. Lääneranna valla arengukava 2018-2028 kinnitamine
  6. Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine
  7. Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
  8. Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018. a otsuse nr 45 „Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine" muutmine
  9. Vaideotsus. Lääneranna Vallavolikogu 23.08.2018. a otsusele nr 75 „Lääneranna volikogu 21.06.2018 otsuse nr 74 „Lääneranna Vallavolikogu maaelukomisjoni koosseisu muutmine" muutmine"  Meelis Malk poolt esitatud vaide tagastamine