Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 9. septembril 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. septembril 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tn 1, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna Vallavolikogu 13.05.2021 määruse nr 115 "Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord" muutmine
 2. Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
 3. Lääneranna vallale kuuluva kinnisasja koormamine hoonestusõigusega Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus kasuks otsustuskorras
 4. Lihula Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
 5. Virtsu Rahvamaja asutamine
 6. Virtsu Rahvamaja põhimäärus
 7. Lääneranna valla jäätmehoolduseeskiri, esimene lugemine
 8. Jaoskonnakomisjonide moodustamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks
 9. Lääneranna valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine, esimene lugemine
 10. Lääneranna valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
 11. Informatsioon (Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine; Lääneranna valla eriplaneering)