Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu võttis 7.02.2019 otsusega nr 124 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu.

Planeeringuga kavandatakse ala jagada tootmis- ja/või ärimaa ning elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Planeeritav ala moodustab olemasolevate ettevõtetega ühise ettevõtluskoridori Piiri tänava äärde ning elamupiirkonna Veski tänava äärde. Lihula valla üldplaneeringut muudetakse Piiri tänava äärses osas, kuhu elamumaa reservmaale planeeritakse tootmisettevõtete ja ladude reservmaa. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12,2 ha.


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.02 – 27.03.2019 ning avalik arutelu 28. märtsil kell 16.00 Lääneranna vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla kodulehel.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume esitada aadressil anna.palusalu@laaneranna.ee või postiga Lääneranna Vallavalitsuse aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald.