Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lihula muinsuskaitseala inventeerimine 23.-27.08.2021

2019. aastast kehtiva uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet koos kohaliku omavalitsuse, elanike ja erialaekspertidega alustanud vanalinnade muinsuskaitsealade uute kaitsekordade koostamist. Kaitsekorra eesmärk on sõnastada muinsuskaitseala väärtused ja eripära ning juhised selle säilitamiseks. Suurem teadlikkus ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslikust kooslusest ja arhitektuuritraditsioonidest võimaldab pärandit linna arengus paremini kasutada.

Kaitsekorraga jagatakse muinsuskaitsealal asuvad hooned kaitsekategooriatesse, millele kehtivad ehitustööde tegemisel erinevad nõuded. Kaitsekategooriatesse jaotamise aluseks on muinsuskaitsealal asuvate hoonete inventeerimine. Lihula hooneid aitavad inventeerida Eesti Kunstiakadeemia tudengid 23.–27. augustil 2021. aastal. Inventeerimistulemuste täpsuse huvides julgustame majaomanikke olema inventeerijatega avatud, tutvustama maju, nendega seotud lugusid ja siseruume.
Esialgseid inventeerimistulemusi ja kaitsekorra koostamise protsessi tutvustav arutelu toimub 28. augustil kell 10. Lihula mõisa peahoones konverentsi „Elavad vanalinnad. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed" käigus.
Kohalikud elanikud on väga oodatud osalema kogu konverentsil 27.–28. augustil 2021.

Rohkem infot:

Muinsuskaitseameti veebileht www.muinsuskaitseamet.ee

Helle-Triin Hansumäe, Pärnumaa nõunik, tel 5191 6225, helle-triin.hansumae@muinsuskaitseamet.ee

Triin Talk, Eesti Kunstiakadeemia tudengite juhendaja, tel 5818 8681, triin.talk@artun.ee

Muinsuskaitse Lihula 2021