Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Loojangu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hanila Vallavalitsus on 19.11.2008.a korraldusega nr 398 algatanud Virtsu aleviku Loojangu kinnistu (katastriüksuse tunnus 19502:004:0005) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine ühepereelamu ja paadikuuri ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamisele ei ole asutud.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 201 Loojangu kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla dokumendiregistris