Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet tutvustab uut Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja ootab selle koostamisel kaasa rääkima.

Keskkonnaministri käskkirjaga on algatatud määruse „Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine. Eelnõu järgi muudetakse Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut.

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 12. november 2020 kuni 8. veebruar 2021. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada nimetatud perioodil ehk hiljemalt 8. veebruariks kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline, 64 Pärnu). Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume osalema kaitse-eeskirja moodustamise menetluses.

Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõigile ettepanekutele kirjalikult. Määruse eelnõu avalik arutelu toimub veebikeskkonnas. Avalikul arutelul tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja ettepanekute põhjal tehtud muudatusi. 

Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel ja paberkandjal avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi külastuskuses Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn), Martna osavallavalitsuses (Vallamaja, Martna küla) ja Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu).

Eelnõu tutvustamiseks on planeeritud järgmised tegevused

  • Planeeritud muudatuste tutvustamiseks toimub veebipõhine infopäev. Infopäev toimub 18.12.2020 kell 15.00-18.00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Infopäev salvestatakse ja seda on võimalik hiljem järele vaadata. Juhised infopäevaga liitumiseks leiate Keskkonnaameti veebilehelt.
  • Perioodil 11.-24. jaanuar 2021 toimuvad maaomanike vastuvõtupäevad. Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) toimuvad vastuvõtupäevad 11–15 jaanuar. Penijõe mõisas (Penijõe mõis, Pärnu maakond) toimuvad vastuvõtupäevad 18–22 jaanuar. Vastuvõtupäevad on individuaalsed kohtumised ja mõeldud maaomanikele, kes soovivad arutada enda kinnistusse puutuvat. 
    NB! Vastuvõtupäevadele ootame ainult eelnevalt registreeritud huvilisi.


NB! Kui COVID-19 leviku tõttu käitumisjuhised muutuvad, mis mõjutavad eelnõu avalikustamise protsessi, siis ilmub sellekohane teave Keskkonnaameti veebilehel.


Täiendav info: