Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

22.06.2016.a algatas Varbla Vallavolikogu otsusega nr 77 Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus ning detailplaneeringu koostaja Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Matsi küla Matsi sadama kinnistul asuvate hoonete rekonstrueerimine ja laiendamine, funktsionaalselt tervikuna toimiva puhkeala jaoks vajalike rajatiste, sealhulgas autoparkla, paatide veeskamiskoha, joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide planeerimine ja asukoha kindlaks määramine, ranna- ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning maa kasutuse juhtotstarbe muutmine. Tegemist on ajaloolise sadamakohaga.

Matsi sadama kinnistu detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Varbla valla üldplaneeringut. Üldplaneeringu määratud algne maa juhtotstarve 100% tootmismaa muudetakse 50% osas üldkasutatavaks maaks, 40% tootmismaaks ja 10% ärimaaks.

Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 27.09.2018.a otsusega nr 95 Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).