Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 24. novembri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1161 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Haapsalu kontoris aadressil Kiltsi tee 10, Haapsalu, Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, Pärnu ning Lääneranna Vallavalitsuses aadressil Jaama 1, Lihula linn ajavahemikus 20.02.2018 kuni 23.03.2018.
Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses.

Keskkonnaamet palub esitada oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (aadressil Kiltsi tee 10, Haapsalu, 90403 Läänemaa või laane@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 23.03.2018.
Määruse eelnõu avalik arutelu toimub Kõmsi Rahvamajas (aadressil Keskuse tee 3, Kõmsi küla) 16.04.2018 kell 15.00, kus tutvustatakse laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning eelnõu viimast seisu.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestatakse, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aastal.

Lisainfo: Anni Kurisman, e-post anni.kurisman@keskkonnaamet.ee, tel 472 4721.

Keskkonnaamet