Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Ootame ettepanekuid Lääneranna valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele

23.08.2018.a algatas Lääneranna Vallavolikogu Lääneranna valla üldplaneeringu koostamise.

Nüüdseks on valminud koostöös Adepte Ekspert OÜ-ga Lääneranna valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu.

Dokumentidega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel ja tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses.

31. märtsini 2019.a ootame kõigilt huvitatud isikutelt ettepanekuid üldplaneeringu lähteseisukohtade ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta  adressil anna.palusalu@laaneranna.ee või postiga Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald 90302.