Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Pärlselja laager kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada 01. juuliks 2018.

Lääneranna Vallavolikogu lõpetas 15.02.2018 otsusega nr 39 Matsi küla Pärlselja kinnistu detailplaneeringu menetluse ning tunnistas kehtetuks Varbla Vallavolikogu 15.12.2008 otsuse nr 29 "Pärlselja laager kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla dokumendiregistris