Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Peremehetu ehitise arvele võtmine

Lääneranna Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele viljakuivati ehitisregistri koodiga 121395113.
Ehitis asub Pärnumaal Lääneranna vallas Saastna külas Kuivati maaüksusel katastritunnusega 43001:001:0637. Ehitise viimane omanik oli Tuudi kolhoos.

Vastuväited ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada 15. veebruariks 2023 Lääneranna Vallavalitsuse aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnumaa, e-post vallavalitsus@laaneranna.ee, tel 4724630.