Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Piirangute kehtestamine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks

Lääneranna Vallavalitsus kehtestas 12.11.2020. a korraldusega nr 830 "Piirangute kehtestamine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks" mitmed piirangud ja soovitused.

Seoses koroonaviiruse leviku hoogustumisega on vajalik viiruse epideemilise leviku
tõkestamiseks vältida rahvamasside kogunemist ja lähikontakte. Eeltoodust tulenevalt on
otstarbekas jätta ära Lääneranna Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste poolt alates 12. novembrist 2020. a kuni 15. jaanuarini 2021. a siseruumidesse kavandatud kultuuri- ja spordiüritused, kavandades ja korraldades samas hajutatud tegevust ja piiratud osalejaid võimaldavaid väliüritusi.

Arvestades Lääneranna Vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste teatri- ja kinosaalide suurustega, on otstarbekas erandina võimaldada kinoseansside, teatrietenduste ja kontsertide korraldamine hajutatuse põhimõtet ning Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitusi ja nõudeid järgides.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustest ning võttes aluseks kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja eesmärgiga tõkestada koroonaviiruse
epideemilist levikut, annab Lääneranna Vallavalitsus korralduse

 1. Jätta koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks ära Lääneranna Vallavalitsuse ja
  hallatavate asutuste poolt alates 12. novembrist 2020. a kuni 15. jaanuarini 2021. a
  siseruumidesse kavandatud kultuuri- ja spordiüritused, v.a punktis 2 nimetatud
  juhul.
 2. Lubada Lääneranna Vallavalitsuse hallatavatel kultuuriasutustel kinoseansside,
  teatrietenduste ja kontsertide korraldamine hajutatuse põhimõtet järgides, asutuse juhil tagada Terviseameti poolt antud soovituste ja nõuete täitmine.
 3. Treeningud, ringi- ja huvitegevus on lubatud tingimusel, et tagatud on Vabariigi Valitsuse
  ja Terviseameti poolt antud soovituste ja nõuete täitmine.


Hoiame viiruse eemal!

Vabariigi Valitsus kehtestas 10. novembril 2020 uued koroonaviiruse vastased meetmed, mis muuhulgas sisaldavad juhiseid kultuuri- ja spordivaldkonnaga seotud korraldajatele ning asutustele.

Alates 16. novembrist 2020. a hakkab kehtima maski kandmise reegel. Maski tuleb kanda või katta nina ja suu konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel on meditsiiniline põhjendus (näiteks astmaatikud või vaegkuuljad).

Kõigil korraldajatel ning asutustel palutakse maskide olemasolu kontrollida ning luua võimalused selleks, et maskid oleksid sündmuste toimumispaikades kättesaadavad.

Muuseumides, galeriides, raamatukogudes ja spordiklubides täiendavaid piiranguid ei kehtestatud, küll aga kehtib endiselt hajutamise nõue. Samuti kutsume kõiki üles kasutama koroonaviiruse leviku tõkestamist toetavaid infomaterjale, mis on leitavad Kriis.ee veebilehelt.