Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Salumetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Varbla Vallavolikogu on 24.02.2007.a otsusega nr 6 algatanud  Paatsalu küla Salumetsa kinnistu (katastriüksuse number 86301:003:0004) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on paadilautri, paadikuuri ja kalatiikide rajamine.

Planeeringuala on tänaseks jagatud ning hõlmab Salumäe kinnistut (katastriüksuse number 86301:003:0117) ja Salumetsa kinnistut (katastriüksuse number 86301:003:0116).

10.01.2018.a e-kirjaga (Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris registreeritud numbriga 2018/8-1/153-1) teatas Salumetsa kinnistu maaomanik, et detailplaneeringuga seotust ei ole ning huvi selle menetlemiseks puudub. 06.03.2018 kirjaga nr 2018/8-1/178-1 saadeti detailplaneeringu lõpetamise kiri Salumetsa kinnistu omanikule, kes kirjale 30 päeva jooksul vastanud ei ole.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 203 Salumetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Korraldusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris