Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Töökorralduslikud muudatused Lääneranna Vallavalitsuses

Koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks kehtestas Lääneranna vallavanem 10.11.2020 käskkirjaga nr 2020/15-2/33 järgmised töökorralduslikud muudatused, mis hakkavad kehtima alates 16.11.2020

1. Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuses ja teeninduskeskustes:

Kodanike vastuvõtte korraldatakse ainult hädavajadusel ja kodaniku ning teenistuja vahel sõlmitud eelneval kokkuleppel. Vastuvõtu ajal peavad kodanik ja teenistuja kandma maski või visiiri. Kodanikega suhtlemisel tuleb vältida vahetut kontakti kodanikega: kohtumiste asemel suhelda telefoni teel, avaldusi ja lisadokumente võtta vastu eelkõige posti või e-posti teel, väljamakseid teha kodanike arvelduskontodele.

2. Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamajas:

Vallavalitsuse kabinettidesse ei ole kõrvalistel isikutel lubatud siseneda. Vallavalitsuse koridori on kodanikele paigaldatud laud avalduste kirjutamiseks ja reklaamalused erinevate avalduste blankettidega.
Kui on vajalik arveldada sularahas ja kodanikud vajavad avalduste kirjutamisel juhendamist, kutsub vallasekretäri abi vastava spetsialisti kodanikke teenindama. Vastuvõtu ajal peavad kodanik ja teenistuja kandma maski või visiiri. 

Töökorralduslikud muudatused Lääneranna Vallavalitsuses