Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Vanemlusprogramm ''Imelised aastad''

Lääneranna Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub 2-8 aastaste laste vanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis „Imelised aastad".

Laste kasvatamisel võib tekkida olukordi, millega on keeruline hakkama saada. „Imelised aastad" on 4-kuuline programm vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.

Koolitusprogrammi „Imelised aastad" eesmärgiks on aidata vanematel ennetada laste käitumis- ja arenguprobleeme ning omandada vajalikke vanemlikke oskusi.

Programm sobib 2–8-aastaste laste vanematele,

  • kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas paremini toime tulla;
  • kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

Ühest perest oodatakse koolitusel osalema kahte täiskasvanut. Oodatud on nii lapsevanemad kui vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud. Koolitus toimub väikeses grupis, kuni 16 inimest.

Koolitus algab 6. veebruaril ning kestab kokku 16 nädalat. Koolitus toimub kord nädalas kolmapäeva õhtuti (v.a 20. veebruaril ja 1. mail – neil nädalatel toimuvad koolitused teisipäeval 19.02 ja 30.04 vastavalt) kell 17.00 kuni 20.00 Lihula lasteaias. Kohapeale on organiseeritud lastehoid ja pakutakse ka kerget einet. Kell 17.00-17.30 pakutakse koolitusel osalejatele sooja einet ning 17.30-20.00 toimub lapsevanematele koolitus.

Koolitusprogrammi viivad läbi vastava väljaõppe saanud grupijuhid pere- ja paariterapeut Monika Koppel ja psühholoog Olga Šunjajeva.

Tõenduspõhist programmi „Imelised aastad" (inglise k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides ning mille tulemuslikkus on tõestatud. Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ja koolist väljalangemine.

Registreerumisel andke kindlasti teada, mitu last ja mis vanuses koolituse ajal lapsehoidu vajavad. Hoidu võtame lapsi alates 2. eluaastast.


Hea lapsevanem!

Kui sa tunned, et ülalpool kirjeldatu pakkus sulle huvi ning sa oled valmis panustama enda ja oma lapse kooskasvamisse, siis võta koolitusele registreerumiseks või lisainfo saamiseks enne 22. jaanuari ühendust Lääneranna valla lastehoolekande spetsialist Saima Soobardiga (e-post saima.soobard@laaneranna.ee, tel 5663 5205) või Lääneranna valla peaspetsialist Ireen Kangroga (e-post ireen.kangro@laaneranna.ee, tel 5307 8166).

Koolitus on osalejale tasuta.

Koolituse läbiviimist toetavad Tervise Arengu Instituut ja Lääneranna Vallavalitsus.

Imelised aastad