Lääneranna valla uudised ja teated

Tasuta õigusabi puuetega inimestele üle kogu Eesti on alustamas juba kolmandat tegevusaastat.

Tasuta õigusabi puudega inimestele 2019

Tasuta õigusabi puuetega inimestele üle kogu Eesti on alustamas juba kolmandat tegevusaastat.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub neljapäeval, 2. mail 2019. aastal algusega kell 16.00 Lihula Gümnaasiumis (Jaama tn 6).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 2. mail 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub neljapäeval, 2. mail 2019. aastal algusega kell 16.00 Lihula Gümnaasiumis (Jaama tn 6).

Aastal 2020 lõpeb Eestis ligi paarkümmend valdkondlikku arengukava ning ka senine Euroopa Liidu toetuste jagamise periood. Et anda poliitikakujundajatele ja otsustajatele ühine nägemus ja suund riigi arengust, on koostamisel pikaajaline strateegia „Eesti 2035".

Osale riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomisel

Aastal 2020 lõpeb Eestis ligi paarkümmend valdkondlikku arengukava ning ka senine Euroopa Liidu toetuste jagamise periood. Et anda poliitikakujundajatele ja otsustajatele ühine nägemus ja suund riigi arengust, on koostamisel pikaajaline strateegia „Eesti 2035".

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja valla esimese heakorrakonkursi "Kaunis Kodu", mille eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid, et aidata seeläbi kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elukohaks muutmisele.

Lääneranna valla heakorrakonkurss ''Kaunis Kodu''

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja valla esimese heakorrakonkursi "Kaunis Kodu", mille eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid, et aidata seeläbi kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elukohaks muutmisele.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Lääneranna vallas Rauksi külas asuva elamu ehitisregistri koodiga 121282943.

Peremehetu ehitise arvele võtmine

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Lääneranna vallas Rauksi külas asuva elamu ehitisregistri koodiga 121282943.

Lääneranna Vallavolikogu alatas 18.04.2019 otsusega nr 139 Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavolikogu alatas 18.04.2019 otsusega nr 139 Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 18.04.2019 otsusega nr 140 Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu.

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 18.04.2019 otsusega nr 140 Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2017. aasta novembris atmosfääriõhu kaitse programmist endise Varbla valla mürakaardi koostamist 7263 euroga. Projekti kogumaksumus on 8280 eurot. Mürakaardi koostajaks oli Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ.  Mürakaart koostati...

Valminud on Varbla piirkonna mürakaart

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2017. aasta novembris atmosfääriõhu kaitse programmist endise Varbla valla mürakaardi koostamist 7263 euroga. Projekti kogumaksumus on 8280 eurot....

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. aprillil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 18. aprillil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. aprillil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.

Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise taotluste vastuvõtuperiood algab 8. aprillil 2019 ja lõpeb 13. mail 2019.

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise projekt Lääneranna vallas

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise taotluste vastuvõtuperiood algab 8. aprillil 2019 ja lõpeb 13. mail 2019.

Lääneranna Vallavolikogu algatas 21.03.2019 otsusega nr 130 Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu.

Hõbesalu külas algatati detailplaneering

Lääneranna Vallavolikogu algatas 21.03.2019 otsusega nr 130 Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu.

Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist 2019.

Eestis algab tuleohtlik aeg

Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist 2019.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 5. aprillil 2019. aastal algusega kell 16.30 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 5. aprillil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 5. aprillil 2019. aastal algusega kell 16.30 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 21. märtsil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Näitan: 136-150
Elemente lehe kohta 15
of 20