Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus teatab Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust, mis toimub 05.07-06.08.2019.

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 05.07-06.08.2019

Lääneranna Vallavalitsus teatab Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust, mis toimub 05.07-06.08.2019.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 20. juunil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Ohtlike jäätmete kogumisring Lääneranna vallas toimub 15. juunil 2019.

Ohtlike jäätmete kogumisring 15. juunil

Ohtlike jäätmete kogumisring Lääneranna vallas toimub 15. juunil 2019.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 7. juunil 2019. aastal algusega kell 14.00 Lääneranna Vallamajas (Jaama tn 1, Lihula).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 7. juunil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 7. juunil 2019. aastal algusega kell 14.00 Lääneranna Vallamajas (Jaama tn 1, Lihula).

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks.

Ehitisregistri andmete korrastamine

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks.

17. mail on Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamaja ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskused suletud seoses töötajate õppereisiga.

Vallavalitsus ja teeninduskeskused 17. mail suletud

17. mail on Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamaja ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskused suletud seoses töötajate õppereisiga.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. mail 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 16. mail 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. mail 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Võlanõustaja vastuvõtt Lääneranna vallas toimub 28. mail 2019 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).

Tasuta võlanõustamine 28. mail

Võlanõustaja vastuvõtt Lääneranna vallas toimub 28. mail 2019 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).

Anname teada, et KredEx avas 6. mail lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru, mis jääb avatuks käesoleva aasta 10. juunini. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni...

KredEx kodutoetus lasterikastele peredele

Anname teada, et KredEx avas 6. mail lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru, mis jääb avatuks käesoleva aasta 10. juunini. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni...

5. juunil 2019 algusega kell 13:00 toimub Pärnu Sotsiaalkeskuse I korruse suures saalis (Metsa 10) dementsusega inimestele/lähedastele, KOV sotsiaaltöötajatele ja teenuseosutajatele mõeldud patsiendijuhendi "Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele" koolitus.

Koolitus ''Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele''

5. juunil 2019 algusega kell 13:00 toimub Pärnu Sotsiaalkeskuse I korruse suures saalis (Metsa 10) dementsusega inimestele/lähedastele, KOV sotsiaaltöötajatele ja teenuseosutajatele mõeldud patsiendijuhendi "Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele" koolitus.

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.

Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse ja mõjude hindamise avalikustamine

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.

Tasuta õigusabi puuetega inimestele üle kogu Eesti on alustamas juba kolmandat tegevusaastat.

Tasuta õigusabi puudega inimestele 2019

Tasuta õigusabi puuetega inimestele üle kogu Eesti on alustamas juba kolmandat tegevusaastat.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub neljapäeval, 2. mail 2019. aastal algusega kell 16.00 Lihula Gümnaasiumis (Jaama tn 6).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 2. mail 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub neljapäeval, 2. mail 2019. aastal algusega kell 16.00 Lihula Gümnaasiumis (Jaama tn 6).

Aastal 2020 lõpeb Eestis ligi paarkümmend valdkondlikku arengukava ning ka senine Euroopa Liidu toetuste jagamise periood. Et anda poliitikakujundajatele ja otsustajatele ühine nägemus ja suund riigi arengust, on koostamisel pikaajaline strateegia „Eesti 2035".

Osale riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomisel

Aastal 2020 lõpeb Eestis ligi paarkümmend valdkondlikku arengukava ning ka senine Euroopa Liidu toetuste jagamise periood. Et anda poliitikakujundajatele ja otsustajatele ühine nägemus ja suund riigi arengust, on koostamisel pikaajaline strateegia „Eesti 2035".

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja valla esimese heakorrakonkursi "Kaunis Kodu", mille eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid, et aidata seeläbi kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elukohaks muutmisele.

Lääneranna valla heakorrakonkurss ''Kaunis Kodu''

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja valla esimese heakorrakonkursi "Kaunis Kodu", mille eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid, et aidata seeläbi kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elukohaks muutmisele.

Näitan: 31-45
Elemente lehe kohta 15
of 14