Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. jaanuaril 2024. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 11. jaanuaril 2024

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. jaanuaril 2024. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024. a.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2024

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024. a.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Virtsu Kooli direktori töökohale.

Virtsu Kooli direktori töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Virtsu Kooli direktori töökohale.

Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjaid, seltse, organisatsioone ja kohalikke omavalitsusi oodatakse Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER kohaliku arengutoetuste infopäevadele.

Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER kohaliku arengutoetuse infopäevad

Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjaid, seltse, organisatsioone ja kohalikke omavalitsusi oodatakse Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER kohaliku arengutoetuste infopäevadele.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lg 5 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu võttis 14.12.2023 otsusega nr 157 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saulepi küla Kandleoru detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,77 ha ja see hõlmab Kandleoru (86301:006:0044) ja Kandle...

Saulepi küla Kandleoru detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lg 5 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu võttis 14.12.2023 otsusega nr 157 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saulepi küla Kandleoru detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,77 ha ja see hõlmab Kandleoru (86301:006:0044) ja Kandle...

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse alusel, et Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2023 otsusega nr 156 tunnistati osaliselt kehtetuks Hanila Vallavolikogu 30.01.2001 otsusega nr 78 kehtestatud Virtsu aleviku Tallinna mnt 15a ja 15b maaüksuste detailplaneering Tallinna mnt 15b maaüksuse...

Virtsu Tallinna mnt 15a ja 15b detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse alusel, et Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2023 otsusega nr 156 tunnistati osaliselt kehtetuks Hanila Vallavolikogu 30.01.2001 otsusega nr 78 kehtestatud Virtsu aleviku Tallinna mnt 15a ja 15b maaüksuste detailplaneering Tallinna mnt 15b maaüksuse...

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. detsembril 2023. a algusega kell 12.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1 Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung 14. detsembril 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. detsembril 2023. a algusega kell 12.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1 Lihula linn).

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub Teid 19. detsembril uue üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" lähteseisukohtade seminarile.

Eesti ruumilise arengu seminar

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub Teid 19. detsembril uue üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" lähteseisukohtade seminarile.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 29.11.2023 korraldusega nr 605 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kelu küla Tammas-Mardi kinnistu (katastritunnus 41102:001:0219, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneeringu. Detailplaneeringu...

Kelu küla Tammas-Mardi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 29.11.2023 korraldusega nr 605 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kelu küla Tammas-Mardi kinnistu...

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 7. detsembril 2023. aastal algusega kell 20:00 elektroonilises keskkonnas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 7. detsembril 2023

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 7. detsembril 2023. aastal algusega kell 20:00 elektroonilises keskkonnas.

Kaitseliidu Pärnumaa malev teatab täiendavate maa-alade kasutamisest õppuse Orkaan ajal 1.-3. detsembril 2023. Õppus laieneb Oidrema aladele.

Kaitseliidu suurõppus Orkaan laieneb Oidrema aladele

Kaitseliidu Pärnumaa malev teatab täiendavate maa-alade kasutamisest õppuse Orkaan ajal 1.-3. detsembril 2023. Õppus laieneb Oidrema aladele.

Lääneranna Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras hoonestusõiguse Alakülas ja Kirikukülas asuva Lodu kinnistu registriosa number 882525, katastritunnus 41101:001:0803, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa.

Lodu kinnistu hoonestusõiguse võõrandamine

Lääneranna Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras hoonestusõiguse Alakülas ja Kirikukülas asuva Lodu kinnistu registriosa number 882525, katastritunnus 41101:001:0803, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa.

Lääneranna Vallavalitsus müüb korteriomandeid ja kinnistut.

Müügikuulutused

Lääneranna Vallavalitsus müüb korteriomandeid ja kinnistut.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kutsub Pärnu ja Rapla maakondade maavarade teemaplaneeringu kaasamiskoosolekutele, kus planeeringu meeskond tutvustab maavarade planeerimise loogikat ja ootab tagasisidet.

Pärnu ja Rapla maakondade maavarade teemaplaneeringu kaasamiskoosolek 06.12.2023

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kutsub Pärnu ja Rapla maakondade maavarade teemaplaneeringu kaasamiskoosolekutele, kus planeeringu meeskond tutvustab maavarade planeerimise loogikat ja ootab tagasisidet.

Kaitseliidu Pärnumaa malev annab teada, et Lääne-Eestis toimub 1.-3. detsembril 2023 Lääne maakaitseringkonna suurõppus ORKAAN XVII.

Kaitseliidu suurõppus Orkaan

Kaitseliidu Pärnumaa malev annab teada, et Lääne-Eestis toimub 1.-3. detsembril 2023 Lääne maakaitseringkonna suurõppus ORKAAN XVII.

Näitan: 31-45
Elemente lehe kohta15
of 50