Lääneranna valla uudised ja teated

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.09.2021 kell 16.00 Lihula Kultuurimaja saalis (Tallinna mnt 1a).

Detailplaneeringu avalik arutelu

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.09.2021 kell 16.00 Lihula Kultuurimaja saalis (Tallinna mnt 1a).

Seoses teeremondiga on alates 14.09 kuni 30.09.2021 tööde ajaks liiklusele suletud Oidrema külas Vahesoo ja Suuresoo teed.

Vahesoo ja Suuresoo teed 14.09-30.09.2021 suletud

Seoses teeremondiga on alates 14.09 kuni 30.09.2021 tööde ajaks liiklusele suletud Oidrema külas Vahesoo ja Suuresoo teed.

Lääneranna valla valimiskomisjon registreeris 17. oktoobril 2021. a toimuvatele Lääneranna Vallavolikogu valimistele kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.

Lääneranna Vallavolikogu valimiste kandidaadid

Lääneranna valla valimiskomisjon registreeris 17. oktoobril 2021. a toimuvatele Lääneranna Vallavolikogu valimistele kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid.

Lääneranna valla valimiskomisjon viib läbi liisuheitmise reedel, 10. septembril 2021 kell 10.00 Lääneranna Vallavalitsuse saalis. Liisuheitmise tulemuste alusel antakse kandidaatidele registreerimisnumbrid.

Liisuheitmise teade

Lääneranna valla valimiskomisjon viib läbi liisuheitmise reedel, 10. septembril 2021 kell 10.00 Lääneranna Vallavalitsuse saalis. Liisuheitmise tulemuste alusel antakse kandidaatidele registreerimisnumbrid.

Maailmakoristuspäeva raames kogutakse sellel aastal koostöös Ringy-ga elektroonika romusid. Lihulas 09.09.2021.

Üle-eestiline elektroonika kogumise ringreis

Maailmakoristuspäeva raames kogutakse sellel aastal koostöös Ringy-ga elektroonika romusid. Lihulas 09.09.2021.

Teeme Ära liikumisest välja kasvanud ja ühtlasi maailma suurimaks kodanikualgatuseks peetav Maailmakoristuspäev toimub tänavu neljandat korda.

Maailmakoristuspäev toimub 18. septembril 2021

Teeme Ära liikumisest välja kasvanud ja ühtlasi maailma suurimaks kodanikualgatuseks peetav Maailmakoristuspäev toimub tänavu neljandat korda.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. septembril 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 9. septembril 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. septembril 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsuse 18.08.2021 määrusega nr 5 on Lääneranna vallas moodustatud 4 valimisjaoskonda.

Lääneranna valla valimisjaoskonnad

Lääneranna Vallavalitsuse 18.08.2021 määrusega nr 5 on Lääneranna vallas moodustatud 4 valimisjaoskonda.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud eelnõu bussipeatusele kohanime määramiseks.

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud eelnõu bussipeatusele kohanime määramiseks.

2019. aastast kehtiva uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet koos kohaliku omavalitsuse, elanike ja erialaekspertidega alustanud vanalinnade muinsuskaitsealade uute kaitsekordade koostamist.

Lihula muinsuskaitseala inventeerimine 23.-27.08.2021

2019. aastast kehtiva uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet koos kohaliku omavalitsuse, elanike ja erialaekspertidega alustanud vanalinnade muinsuskaitsealade uute kaitsekordade koostamist.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Alakülas Väljamaa kinnistule (41101:002:0091) ca 20 ha suuruse ehitusloakohustusliku päikeseelektrijaama (PEJ) rajamiseks vajaliku projekti koostamiseks.

Väljamaa kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Alakülas Väljamaa kinnistule (41101:002:0091) ca 20 ha suuruse ehitusloakohustusliku päikeseelektrijaama (PEJ) rajamiseks vajaliku projekti koostamiseks.

Lääneranna Vallavalitsus teavitab PlanS § 100 lg 5 alusel, et alates 14.09.2021 kuni 13.11.2021 on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus.

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse avaliku väljapaneku teade

Lääneranna Vallavalitsus teavitab PlanS § 100 lg 5 alusel, et alates 14.09.2021 kuni 13.11.2021 on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus.

Lääneranna Vallavalitsuse 06.08.2021 korraldusega nr 587 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saastna külas Käenu kinnistule.

Käenu kinnistule detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsuse 06.08.2021 korraldusega nr 587 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saastna külas Käenu kinnistule.

Vaktsineerimisvõimalused Lääneranna vallas.

Vaktsineerimine Lääneranna vallas

Vaktsineerimisvõimalused Lääneranna vallas.

Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii korraldab ajavahemikul 25. - 26. september 2021 patrullvõistluse "Sügistorm 2021".

Kaitseliidu patrullvõistlus Sügistorm 2021

Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii korraldab ajavahemikul 25. - 26. september 2021 patrullvõistluse "Sügistorm 2021".

Näitan: 31-45
Elemente lehe kohta 15
of 29