Lääneranna valla uudised ja teated

Ragn-Sells AS korraldab infopäevad, mis puudutavad uut korraldatud jäätmevedu. Infopäevad on mõeldud enamasti neile inimestele, kes eelistavad lepinguid sõlmida paberil, mitte internetis.

Ragn-Sellsi infopäevad

Ragn-Sells AS korraldab infopäevad, mis puudutavad uut korraldatud jäätmevedu. Infopäevad on mõeldud enamasti neile inimestele, kes eelistavad lepinguid sõlmida paberil, mitte internetis.

Lääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama rajamiseks Hälvati külas Metsaveere (41102:002:0090) katastriüksusel. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.08.2022-29.08.2022. veebilehel www.laanerannavald.ee....

Hälvati küla Metsaveere päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama rajamiseks Hälvati külas Metsaveere (41102:002:0090) katastriüksusel. ...

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. augustil 2022. a kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tn 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung 11. augustil 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. augustil 2022. a kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tn 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistuid.

Kinnistute müügikuulutused

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistuid.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Lääneranna vallas Hälvati külas asuvale kinnisasjale registriosa numbriga 15949920.

Enampakkumise teade

Lääneranna Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Lääneranna vallas Hälvati külas asuvale kinnisasjale registriosa numbriga 15949920.

Lääneranna vallavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Lääneranna valla arengukava 2018-2028 muudatuste eelnõu.

Lääneranna valla arengukava (2018-2028) muudatuste eelnõu avalikustamine

Lääneranna vallavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Lääneranna valla arengukava 2018-2028 muudatuste eelnõu.

Keskkonnaamet kutsub 22. juulil 2022 kell 18.00 käsivikatiga niitmisele Hanila muuseumis.

Käsivikatiga niitmine Hanila muuseumis

Keskkonnaamet kutsub 22. juulil 2022 kell 18.00 käsivikatiga niitmisele Hanila muuseumis.

Lääneranna Vallavalitsuse 13. juuli 2022 korraldusega nr 426 otsustati lõpetada ja jätta läbi viimata Lääneranna vallas Tiilima külas Jakobi katastriüksusel asuva kuuri omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud.

Hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsuse 13. juuli 2022 korraldusega nr 426 otsustati lõpetada ja jätta läbi viimata Lääneranna vallas Tiilima külas Jakobi katastriüksusel asuva kuuri omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. juulil 2022. a kell 15.00 Kirbla külamajas aadressil Vana tee 11 Kirbla küla.

Lääneranna Vallavolikogu istung 14. juulil 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. juulil 2022. a kell 15.00 Kirbla külamajas aadressil Vana tee 11 Kirbla küla.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Lääneranna Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Lääneranna Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

Ideekonkursil „Lihula Gümnaasiumi juurdeehituse ideekonkurss" auhinnatud kavandite märgusõnade ja autorite avalikustamine toimub avalikul koosolekul Lääneranna Vallavalitsuses 04.07.2022 kell 10.00. 

Ideekonkursi avalik koosolek

Ideekonkursil „Lihula Gümnaasiumi juurdeehituse ideekonkurss" auhinnatud kavandite märgusõnade ja autorite avalikustamine toimub avalikul koosolekul Lääneranna Vallavalitsuses 04.07.2022 kell...

Kõmsi haruraamatukogu on 01.07.2022 suletud.

Kõmsi raamatukogu 01.07 suletud

Kõmsi haruraamatukogu on 01.07.2022 suletud.

Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 2022 kuni 1. aprillini 2022. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 55 nõuetele vastavat taotlust.

Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 2022 kuni 1. aprillini 2022. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 55 nõuetele vastavat taotlust.

Perioodil 07.07.2022 kuni 13.08.2022 on Varbla haruraamatukogu ja postipunkt avatud kolmapäeviti 9-17 ja reedeti 9-14.

Varbla raamatukogu ja postipunkti lahtiolekuajad

Perioodil 07.07.2022 kuni 13.08.2022 on Varbla haruraamatukogu ja postipunkt avatud kolmapäeviti 9-17 ja reedeti 9-14.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutas välja kaasava eelarve 2023.

Kaasava eelarve 2023 väljakuulutamine

Lääneranna Vallavalitsus kuulutas välja kaasava eelarve 2023.

Näitan: 31-45
Elemente lehe kohta 15
of 37