Ajaleht

2.04.18

Lääneranna valla ajaleht

Lääneranna valla uudisteportaaliks on hetkel Lihula Teataja elektrooniline versioon www.lihulateataja.ee. Tegemist on Lääneranna valda tutvustava ning kohalikku elu-olu toetava kogukonna ja uudiste portaaliga.


Ajalehe väljaandja ja portaali haldaja:
Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn 90302 Pärnu maakond
Toimetaja: Kristina Kukk
Mobiil: 5802 4630
E-post: ajaleht@laaneranna.ee

 


Paberil ilmuv ajaleht kannab nime Lääneranna Teataja. Ajaleht ilmub üldjuhul üks kord kuus.


Reklaami avaldamine Lääneranna valla paberlehes ja Lihula Teataja veebikeskkonnas

Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas reklaami ja artiklite avaldamine toimub kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud Lääneranna Vallavalitsusele lehe ilmumisele eelneva kuu 15. kuupäevaks. Reklaam ja bänner peavad olema kliendi poolt kujundatud ja mahtuma allpool toodud moodulisse. Paberleht ilmub formaadis A4.

Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas reklaami avaldamise eest tasumine toimub Lääneranna Vallavalitsuse esitatud arve alusel.


Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas avaldatava reklaami hinnad

Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas avaldatava reklaami hinnad on kinnitatud Lääneranna Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldusega nr 12. Hinnakiri jõustub alates 01.01.2018.

Paberleht:

1 lehekülg (A4) - 480 cm2 - 200 €
1/2 lehekülge - 240 cm2 - 100 €
1/3 lehekülge - 160 cm2 - 65 €
1/4 lehekülge - 120 cm2 - 50 €
1/8 lehekülge - 60 cm2 - 25 €
1/16 lehekülge - 30 cm2 - 15 €
kuni 20 cm2 (reakuulutus, kuni 4 rida) - 10 €

Veebikeskkond:

bänner suuruses 1000x120px - 5 €/päev
bänner suuruses 300x120px - 2 €/päev


Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas reklaami avaldamine valla kodanikele, asutustele, ettevõtetele ja mittetulundusühingutele on kuni 1/4 lehekülge tasuta.
 


Liitunud omavalitsuste ajalehtede numbrid on leitavad digitaalarhiivis DIGARToimetaja: EERO SAHK