Ajaleht

20.06.24
Lääneranna Teataja

Lääneranna valla ajaleht

Lääneranna Teataja on Lääneranna valla ajaleht, mis ilmub üldjuhul sagedusega 11 korda aastas. Paberlehe jaotuspunktid on valla raamatukogudes ja kauplustes. Paberlehte saab lugeda ka Lääneranna valla raamatukogudes või veebilehel. Paberkandjal ajalehte toetab alates 18. juunist 2018 Lääneranna Teataja nimeline uudisteportaal, mis asub aadressil ajaleht.laaneranna.ee. Portaali näol on tegemist meie valda tutvustava ning kohaliku elu-olu toetava kogukonna ja uudiste portaaliga. Vanemate uudistega on võimalik tutvuda Lääneranna Teataja uudisteportaali eelkäijaga, mis kandis nime Lihula Teataja. Portaal on arhiveeritud arhiveeritud Eesti Veebiarhiivis.


Ajalehe väljaandja ja portaali haldaja:
Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn 90302 Pärnu maakond
Toimetaja: Lilli Lumera
Telefon: 53078166
E-post: ajaleht@laaneranna.ee

 

 


 

Reklaami avaldamine Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas

Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas (edaspidi Lääneranna Teataja väljaanded) avaldatava reklaami tellimise aluseks on tellimiskiri, mis saadetakse Lääneranna Vallavalitsuse, avalike suhete spetsialisti või ajalehe e-posti ajaleht@laaneranna.ee aadressile. Tellimiskirjas tuleb märkida reklaami suurus (vastavalt allpool toodud mõõtudele), ilmumise aeg (kuu täpsusega) ning arve saaja/tasuja rekvisiidid ja kontaktid.

Reklaami ilmumiseks vajalikud tekstmaterjalid ja pildid tuleb esitada ajalehe e-posti aadressile ajaleht@laaneranna.ee tellimiskirja kinnituskirjas edastatud tähtajaks. Tekstmaterjalid peavad olema esitatud tekstina ja võivad olla enim kasutatud tekstitöötlusprogrammide formaatides (MS Word, Wordpad, Notepad ja/või lihtsalt kopeeritav tekst e-kirjaga). Tekstid ei tohi olla saadetud e-kirja manuses pildina. Reklaamides kasutatavad pildid peavad olema vastavalt trükitavale suurusele piisava resolutsiooniga ja saadetud eraldi failidena CMYK või RGB värviruumis. Pildid ei tohi olla saadetud Wordi, Exceli, PowerPointi või mõne muu programmi failidega. Sobivad formaadid on TIFF, JPEG ja JPG. Tellija kujundusega reklaamile seatud tehnilised tingimused on loetletud Lääneranna Vallavalitsuse korralduses.

 


Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas avaldatava reklaami hinnad

Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas avaldatava reklaami hinnad on kinnitatud Lääneranna Vallavalitsuse 26.01.2022 korraldusega nr 60. Hinnakiri kehtib alates 01.02.2022.

1 lehekülg ehk 480 cm2 – 384 €
1/2 lehekülge ehk 161-240 cm2 – 192 €
1/3 lehekülge ehk 121-160 cm2 – 120 €
1/4 lehekülge ehk 61-120 cm2 – 96 €
1/8 lehekülge ehk 31-60 cm2 – 48 €
1/16 lehekülge ehk 21-30 cm2 – 24 €
kuni 20 cm2 või reakuulutus (kuni 4 rida) – 18 €
veebibänner suuruses 1000x120px – 6 €/päev
veebibänner suuruses 300x120px – 3 €/päev


Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas reklaami avaldamine valla kodanikele, asutustele, ettevõtetele ja mittetulundusühingutele on kuni 1/4 lehekülge tasuta.

Poliitilise sisuga reklaam on tasuline ja reklaami avaldamise hind on kahekordne reklaamile kehtestatud hind.
 


Lääneranna Teataja kommunikatsiooni põhimõtted

Lääneranna Teataja on valda tutvustav ning kohalikku elu-olu toeatav kogukonna- ja uudisteportaal. Lääneranna valla ajalehe veebiversiooni haldamine ja siinse kontseptsiooni edasiarendamine on meeskonnatöö, kus panustavad mitmed inimesed, kuid loomulikult on alati oodatud ka kõik uued tegijad, kaastööd ja ettepanekud.

  • Tegemist on Lääneranna valla piirkonna tegevusi ning ettevõtmisi kajastava informatiivse keskkonnaga, mille detailsem kontseptsioon on pidevas arengus ning headele ettepanekutele avatud
  • Lisaks päevakajalistele uudistele on üheks eesmärgiks kajastada kohalike inimeste ning ettevõtete tegevust, tutvustades muuhulgas ka siinkandis pakutavaid tooteid ja teenuseid
  • Kui märkate teadet või uudist, mis on ebatäpne või sisaldab mõnda kirjaviga, oleme tänulikud, kui sellest meile teada annate, sest kes teeb, sel juhtub, kuid õnneks on iga viga parandatav

Teeme koos, teeme paremini – kõik mõtted on teretulnud!

 


Liitunud omavalitsuste ajalehtede numbrid on leitavad digitaalarhiivis DIGARToimetaja: EERO SAHK