Ajaleht

11.09.19
Lääneranna Teataja

Lääneranna valla ajaleht

Lääneranna Teataja on Lääneranna valla ajaleht, mis ilmub sagedusega 11 korda aastas ning jõuab meie vallas registreeritud eraisikute postkastidesse tasuta. Paberlehte saab lugeda ka Lääneranna valla raamatukogudes või veebilehel. Paberkandjal ajalehte toetab alates 18. juunist 2018 Lääneranna Teataja nimeline uudisteportaal, mis asub aadressil ajaleht.laaneranna.ee. Portaali näol on tegemist meie valda tutvustava ning kohaliku elu-olu toetava kogukonna ja uudiste portaaliga. Vanemate uudistega on võimalik tutvuda Lääneranna Teataja uudisteportaali eelkäijaga, mis kannab nime Lihula Teataja ning asub aadressil lihulateataja.ee.


Ajalehe väljaandja ja portaali haldaja:
Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn 90302 Pärnu maakond
Toimetaja: Kristina Kukk
Telefon: 472 4640
E-post: ajaleht@laaneranna.ee
 


 

Reklaami avaldamine Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas

Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas reklaami ja artiklite avaldamine toimub kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud Lääneranna Vallavalitsusele lehe ilmumisele eelneva kuu 15. kuupäevaks. Reklaam ja bänner peavad olema kliendi poolt kujundatud ja mahtuma allpool toodud moodulisse. Paberleht ilmub formaadis A4.

Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas reklaami avaldamise eest tasumine toimub Lääneranna Vallavalitsuse esitatud arve alusel.


Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas avaldatava reklaami hinnad

Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas avaldatava reklaami hinnad on kinnitatud Lääneranna Vallavalitsuse 05.12.2017 korraldusega nr 12. Hinnakiri jõustub alates 01.01.2018.

Paberleht:

1 lehekülg (A4) - 480 cm2 - 200 €
1/2 lehekülge - 240 cm2 - 100 €
1/3 lehekülge - 160 cm2 - 65 €
1/4 lehekülge - 120 cm2 - 50 €
1/8 lehekülge - 60 cm2 - 25 €
1/16 lehekülge - 30 cm2 - 15 €
kuni 20 cm2 (reakuulutus, kuni 4 rida) - 10 €

Veebikeskkond:

bänner suuruses 1000x120px - 5 €/päev
bänner suuruses 300x120px - 2 €/päev

 

Alates 01.10.2019 hakkab kehtima uus reklaami avaldamise hinnakiri, mis on kinnitatud Lääneranna Vallavalitsuse 05.09.2019 korraldusega nr 541.

1 lehekülg ehk 480 cm2 – 320 €
1/2 lehekülge ehk 161-240 cm2 – 160 €
1/3 lehekülge ehk 121-160 cm2 – 100 €
1/4 lehekülge ehk 61-120 cm2 – 80 €
1/8 lehekülge ehk 31-60 cm2 – 40 €
1/16 lehekülge ehk 21-30 cm2 – 20 €
kuni 20 cm2 või reakuulutus (kuni 4 rida) – 15 €
veebibänner suuruses 1000x120px – 5 €/päev
veebibänner suuruses 300x120px – 2 €/päev


Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas reklaami avaldamine valla kodanikele, asutustele, ettevõtetele ja mittetulundusühingutele on kuni 1/4 lehekülge tasuta.
 


Liitunud omavalitsuste ajalehtede numbrid on leitavad digitaalarhiivis DIGARToimetaja: EERO SAHK